FDA Krav til Food Canning

November 5

FDA Krav til Food Canning


For at beskytte folkesundheden, FDA har krav til kommercielle processorer i fremstilling, forarbejdning og pakning af konserves, som er fødevarer hermetisk lukkede i containere. Det dokument, der skitserer disse krav er relevante for lav surhedsgrad fødevarer er 48 sider lang og beskriver disse krav i detaljer (se referencer).

Udstyr

FDA kræver at testet, let at læse termometre installeres i stadig retorter (udstyr, der anvendes til termisk behandling af fødevarer) samt en nøjagtig optageenhed. En trykmåler; damp controller, for at opretholde temperaturen i retorten; og en tilstrækkeligt stor damp indløb, ind i retort modsat ventilen, kræves stykker udstyr. Bleeders, som er åbninger anvendes til at fjerne luft, der kommer ind med damp, og ventilationskanaler skal opfylde specifikationerne og være åben under hele processen.

Containere

Regelmæssig observation for defekter i beholdere skal opretholdes, og mangler skal registreres og korrigeres. Kølevand til beholderen skal være chlorerede eller på anden måde desinficeres. Hver beholder skal mærkes med en permanent synlig kode, der identificerer emballage etablering, produkt indeholdt og året, dag og periode, hvor produktet blev pakket.

Produktion og Proces

Egnetheden af ​​råvarer og ingredienser, der er modtagelige for mikrobiologisk forurening til brug i behandlingen skal kontrolleres før pakning. Omhyggelig overvågning skal anvendes, når opretholdelse af pH (over 4,6 i lav surhedsgrad fødevarer) af konserverede produkter. En planlagt proces til termisk behandling er påkrævet, og skal opfylde specifikationerne, som gør operationer i den termiske behandling værelse, herunder optagelse temperatur, vedligeholdelse præcise timing enheder og damp levering.

Records

Forarbejdning og produktion oplysninger skal indtastes på tidspunktet for observationen. Passende optegnelser skal vedligeholdes, og kopier af disse optegnelser skal opbevares i mindst tre år efter datoen for fremstillingen