Hvordan til at scanne dokumenter til Microsoft Word 2007

September 17

Hvordan til at scanne dokumenter til Microsoft Word 2007


Scanning af et dokument kan spare dig tid. Når du indsætter et scannet dokument i Microsoft Office Word, indsættes den som et billede, så du kan ikke ændre indholdet af scanningen. I Microsoft Word-versioner før 2007, scanning funktion var tilgængelig via Picture mulighed. Scanning placering i Word 2007 har ændret sig. Du kan nu finde det i klippet organisator, som primært bruges til at styre billeder, du ofte bruger.

Instruktioner

Place the document you want to scan on your scanner, then open a new or existing document in Word 2007. 1 Placer det dokument, du vil scanne på scanneren, derefter åbne et nyt eller eksisterende dokument i Word 2007.

Select the "Insert" tab and pick "Clip Art" from the "Illustrations" group. 2 Vælg fanebladet "Indsæt" og vælg "Clip Art" fra "Illustrationer" gruppe. Den "Clip Art" opgaveruden åbner til højre.

Select "Organize clips.." from the bottom of the task pane. 3 Vælg "Organiser klip .." fra bunden af opgaveruden. De "Foretrukne-Microsoft Clip Organizer" dialogboks vil åbne.

Click on "File," "Add Clips to Organizer" and "From Scanner or Camera" in the toolbar. 4 Klik på "File", "Tilføj klip til Organizer" og "Fra scanner eller kamera" i værktøjslinjen. Vælg scanneren, og klik på "Indsæt".

Close the organiser and return to your document. 5 Luk arrangøren og vende tilbage til dit dokument. Vælg det billede, du scannede fra "Clip Art" opgaveruden og føje den til din side.