Hvordan man beregner bruttoetageareal

December 8

Hvordan man beregner bruttoetageareal


Brutto etageareal er den samlede mængde af gulvplads i en bygning, som regel en brugt for erhvervslivet. Det er vigtigt at vide, brutto etageareal af mange årsager, såsom at erhverve byggetilladelser, bestemme husleje og reklame med ejendomsselskaber. Du kan beregne brutto etageareal ved at udføre nogle grundlæggende målinger og matematiske operationer.

Instruktioner

Measure the length and width of the inside of the building's walls. 1 Mål længden og bredden af indersiden af bygningens vægge.

Multiply the length and width measurements in order to find the square footage. 2 Multiplicer længde og bredde målinger for at finde pladsen optagelser.

Multiply the square footage times the number of floors in the building. 3 Multiplicer pladsen optagelser gange antal etager i bygningen.

Subtract the square footage of any elevator shafts, lobbies (other than on the first floor), or rooms that house only equipment used for the building's operation. 4 Træk den firkantede optagelser af eventuelle elevatorskakte, lobbyer (andre end på første sal) eller værelser, der kun findes udstyr, der anvendes til bygningens drift. Resultatet er den bruttoetageareal.


relaterede artikler