En Liste over Lab Kemikalier

May 15

En Liste over Lab Kemikalier


Hver kemiker ved der er nogle laboratorie kemikalier, som er uundværlige. Hvis du er en stræber kemiker kan du allerede kender nogle af dem: acetone, natriumhydroxid og saltsyre.

Acetone

Der er mange laboratorieformål for denne organisk forbindelse, som ofte anvendes som opløsningsmiddel for rengøringsmaskiner. Det er også anvendt i eksperimentet til at bestemme hastigheden lov til bromering af acetone. Bromering forekommer, når et stof er kombineret med brom eller en forbindelse, der omfatter brom.

Natriumhydroxid

Natriumhydroxid, eller lud, er almindeligt anvendt i eksperimenter for at neutralisere sure midler, såsom i analysen af ​​eddike. Lud er højt opløselig og når de kombineres med syre, den producerer varme.

Saltsyre

En af de mest almindelige forsøgsdyr kemikalier er saltsyre, som anvendes i mange eksperimenter såsom produktion af hydrogengas gennem kombination med magnesium. En anden simpel eksperiment kombinerer saltsyre med natriumhydroxid til frembringelse af natriumchloridkrystaller.