Sådan bruges en mikrofon med Windows Media Player

November 29

Sådan bruges en mikrofon med Windows Media Player


Windows Media Player er standard audio / video-program installeret på alle Windows-baserede computersystemer. Det spiller ikke kun lyd og video fra en cd eller dvd-video, men også lyden fanget af en tilsluttet mikrofon. Når en mikrofon er tilsluttet til den computer, du behøver ikke at justere nogen af indstillingerne, da lyd bølger automatisk spille gennem computerens højttalere.

Instruktioner

Plug the 3.5mm cable running out of the microphone into the "Line-In" port on the computer system. 1 Sæt 3,5 mm kabel kører ud af mikrofonen i "Line-In" port på computeren systemet. Hvis din mikrofon har noget andet end et 3,5 mm stik, skal du bruge en adapter til at gøre det 3,5 mm.

Power on the microphone and power on the computer, if it isn't already. 2 Tænd for mikrofonen og tænd for computeren, hvis den ikke allerede er.

Open Windows Media Player. 3 Åbn Windows Media Player. Dette findes på "Start" menuen på computeren.

Begin talking into the microphone (or hold the mic up to any other audio source you want to obtain the audio from) and it plays through the Media Player software. 4 Begynd at tale ind i mikrofonen (eller holde mikrofonen op til en anden lydkilde, du ønsker at få lyden fra) og det spiller gennem Media Player-softwaren.