DIY Tire Bead Sealers

June 7

DIY Tire Bead Sealers


Dæk kan lække af mange årsager. Du kunne have et hul i dæk fra et søm eller skrue, eller du kunne have en perle lækage. En perle lækage er et tab af luft fra vulstområdet. Det er her hjul og dæk mødes for at fange luft inden i dækket. Når du har en perle læk, og du ønsker at ordne det derhjemme, kan du blande din egen perle sealer. Ideen med perle sealer er at placere et lag fugemasse mellem dæk og fælg.

Instruktioner

Assemble the supplies together on a table or counter. 1 Saml leverancerne sammen på et bord eller counter. Du kommer til at blande disse elementer sammen til en tyndere pasta.

Place one cup of shortening in a bowl using a measuring cup. 2 Placer en kop afkortning i en skål under anvendelse af en målebæger.

Add half a cup of vegetable oil to the bowl. 3 Tilføj en halv kop vegetabilsk olie til skålen.

Mix the ingredients with a fork until you have a thin paste that will brush onto the tire bead nicely. 4 Bland ingredienserne med en gaffel, indtil du har en tynd pasta, der vil børste på dækkets vulst pænt.


relaterede artikler