Sådan justeres hængslet på en bruser dør

June 24

Sådan justeres hængslet på en bruser dør


De fleste brusebad døre er lavet af glas. En glasdør har hængsler installeret på dørkarmen og selve døren til at holde det svinge frit. Hvis hængslerne er løse, eller justeres forkert, kan bunden af døren trække langs bunden af bruser. Dette kan medføre, at døren til at revne eller splint i bunden, eller muligvis bryde. Juster hængslerne, så snart du bemærker nogen indblanding i døren bevægelse.

Instruktioner

Pry any plastic caps off of the hinge screws using a flathead screwdriver. 1 Lirke eventuelle plasthætter off af hængsel skruer ved hjælp af en flad skruetrækker.

Remove all screws from the hinge side of the door and lift the door out. 2 Fjern alle skruer fra hængslet side af døren og løft døren ud. Sæt døren til side. Spænd alle skruer går ind i dørkarmen.

Inspect the screws for damage and replace as necessary. 3 Undersøg skruerne for skader og udskift efter behov.

Hold the door with the screw holes of the door aligned with the hinges. 4 Hold døren med skruehullerne i døren på linje med hængslerne. Sæt skruerne i hullerne og spænd halvvejs. Har en hjælper sted et vaterpas på toppen af ​​døren. Juster døren indtil boblen i vaterpasset er selv, så er færdig med skruer.