Sådan opgraderer en Acer Aspire strømkilde

May 18

Sådan opgraderer en Acer Aspire strømkilde


En computerens strømkilde (også kendt som en strømforsyning eller en PSU) er ansvarlig for at levere tilstrækkelig strøm til alle de drev og komponenter, der er installeret i computeren. Hvis strømforsyningen ikke er i stand til at levere strøm nok, vil ingen af komponenterne fungerer til deres fulde potentiale og computerens ydeevne vil lide. Acer Aspire desktops skib med en PSU, der er stærk nok til at holde computerens lager komponenter kører korrekt, men hvis computeren er opgraderet så strømforsyningen kan have brug for en opgradering. Opgradering en Acer Aspire strømkilde bør kun tage et par minutter, med en enkelt skruetrækker er det eneste værktøj, du skal bruge.

Instruktioner

Shut down the Acer Aspire desktop, then unplug it. 1 Sluk for Acer Aspire skrivebordet, derefter fjerne det.

Press the power button on the front of the Aspire's case to make sure that all of the power that is currently held in system components has been discharged. 2 Tryk på afbryderknappen på forsiden af Aspire sag for at sikre, at alle de magt, der i øjeblikket afholdes i systemkomponenter er blevet afsluttet.

Remove the screws or thumbscrews that hold the left side panel of the Aspire's case in place, then slide the panel back to remove it from the computer. 3 Fjern de skruer eller fingerskruer, der holder den venstre side panel af Aspire sag på plads, og skub derefter panelet tilbage for at fjerne det fra computeren. Du bør have en klar adgang til computerens interne komponenter.

Lay the Acer Aspire on its side with the open left side facing up. 4 Læg Acer Aspire på siden med den åbne venstre side opad. tag alle de strømkabler, der stammer fra strømkilden omhyggeligt; kabler skal løbe til bundkortet, hver drev, og muligvis til grafikkort eller andre udvidelseskort så godt.

Unscrew the screws on the back of the computer that hold the current power supply in place. 5 Skru skruerne på bagsiden af computeren, der holder den nuværende strømforsyning på plads. Indstil skruerne til side.

Remove the current power supply, being careful not to hit internal components with it as it comes out of the Aspire's case. 6 Fjern den aktuelle strømforsyning, og pas på ikke at ramme interne komponenter med det, som det kommer ud af Aspire sag. Midlertidigt fjerne memory sticks eller fans, hvis det er nødvendigt.

Insert the new power supply, avoiding internal components as you position it in the portion of the case that was previously occupied by the old power supply. 7 Sæt den nye strømforsyning, undgå interne komponenter, som du placere den i den del af sagen, der tidligere var besat af den gamle strømforsyning.

Use the screws that you had previously removed to secure the new power supply. 8 Brug de skruer, som du tidligere har fjernet for at sikre den nye strømforsyning. Når det er sikkert, at begynde at tilslutte de forskellige kabler til bundkortet, drev og udvidelseskort i din Acer Aspire.

Replace the left side panel. 9 Sæt venstre sidepanel. Sæt computeren i at bruge, der fulgte med den nye PSU, og genstart computeren.


relaterede artikler