Sådan Konverter kilometer per liter til miles per gallon

June 20

Sådan Konverter kilometer per liter til miles per gallon


Omdannelsen af kilometer pr liter (km / l) til miles per gallon (mi./gal.) Kan udføres i trin eller alle på én gang. Omdannelsen kræver en omregningstabel, som den er tilgængelig fra University of Minnesota.

Instruktioner

The conversion factor for kilometres (km) to miles (mi.) is 1km = 0.621371 mi. 1 Omregningsfaktoren for kilometer (km) til miles (mi.) Er 1 km = 0,621371 mi. Derfor ganger et tal i km / L af 0.621371 mi./km. Dette vil konvertere nummeret til miles per liter (mi./L). For eksempel, hvis en bil opnået 15 km / l, så den samme bil ville opnå (15 km / l) --- (0,621371 km / mi.) = 9,32 mi./L.

The conversion factor for litres to gallons is 1 L = 0.26417 gal. 2 Omregningsfaktoren for liter til gallons er en L = 0,26417 gal. For at konvertere liter udtryk fra den tidligere konvertering til gallon, dividere med 0,26417 gal / L. Nummeret vil nu være i enheder af mi./gal, almindeligvis forkortet "mpg". (9.32 mi./L) ÷ (0,26417 gal./L) = 35,3 mi./gal.

This process can be streamlined by combining the two conversion factors into one. 3 Denne proces kan strømlines ved at kombinere de to omregningsfaktorer til én. I stedet for at gange med 0.621371 og dividere med 0,26417 i separate trin, blot gange den oprindelige km / l tal med 2,352: (15 km / l) --- (2,352 mi.L / gal.km) = 35,3 mi./gal.


relaterede artikler