Sådan Light Traeger Træpiller

April 21

Sådan Light Traeger Træpiller


Den Traeger Company gør grillapparater og træpillerne du brænder i dem. Disse træpiller er lavet af komprimeret biomasse såsom savsmuld. Træet, hvorfra savsmuld kommer er ubehandlet og mad-safe. Du kan også brænde Traeger pellets i varmeapparater såsom pellet ovne og pellet kurv indsatse til pejse. Du lyser Traeger pellets på samme måde, som du ville tænde andre mærker af træpiller. Grillen eller Apparatet bør sættes op med ordentlig ventilation, før du tænder pillen brændstof.

Instruktioner

Read the instructions for the appliance in which you are burning the Traeger pellets. 1 Læs vejledningen til apparatet, hvor du brænder de Traeger pellets. Nogle apparater har automatiske startere. Hvis det er tilfældet, skal du følge producentens anvisninger for at tænde pillerne.

Fill the hopper or firepot with the recommended amount of Traeger wood pellets. 2 Fyld tragten eller firepot med den anbefalede mængde Traeger træpiller. For eksempel Traeger anbefaler ½ kop piller for sin grill firepot. Pellet ovne og kurv indsatser vil have forskellige anbefalinger.

Pour approximately 2 tablespoons of gel alcohol starter on top of the Traeger pellets. 3 Hæld ca. 2 spsk gel alkohol starter oven på Traeger pellets.

Light a long match and touch the flame to the starter to ignite the pellets. 4 Light en lang kamp og røre flammen til starteren at antænde pillerne. Du kan også bruge en pejs lighter.


relaterede artikler