Sådan bruges Miracle Grow i My aeroponic System

May 17

Sådan bruges Miracle Grow i My aeroponic System


Aeroponics er, ligesom hydroponics, en måde at dyrke planter uden snavs. I hydroponiske systemer, er planterne dyrkes i spande, rør eller bakker, og planterne får næringsstoffer gennem deres rødder fra cirkulerende væske. Toppen af planterne udsættes for lys og varme fra naturlige eller kunstige kilder til fremme af fotosyntese. Aeroponics virker på samme måde, bortset fra planterne får deres næringsstoffer fra en tåge i stedet for væske. Begge former for landbrug egner sig til indendørs dyrkning. Miracle-Gro er et mærke af vandopløseligt vegetabilske fødevarer foretaget af Scotts Company.

Instruktioner

Fill a 1-gallon bucket with water. 1 Fyld en 1-gallon spand med vand. Tilsæt 1 spsk af Miracle-Gro til vandet. Rør vand, indtil Miracle-Gro helt opløst.

Remove the cap from the tank of an aeroponic fogger. 2 Fjern låget fra tanken af en aeroponic fogger. Hæld Miracle-Gro og vand løsning i fogger tanken. Sæt hætten.

Place the fogger in a location where lights and other electrical devices will not be exposed to the mist produced by the fogger but the plant roots will. 3 Anbring fogger et sted, hvor lys og andre elektriske apparater ikke vil blive udsat for tåge produceret af fogger men planternes rødder vil.

Turn on the fogger. 4 Tænd fogger. Forlad området.