Sådan deaktiveres en transponder nøgle

November 7

Sådan deaktiveres en transponder nøgle


Transponder nøgler er en fælles bekvemmelighed og sikkerhedsfunktion anvendes på køretøjer i hele verden. Disse taster, også kendt som chip nøgler eller tændingsnøgler, elektronisk synkroniseret til din motor. Når du har programmeret det, kan du kun bruge et sæt tast for at starte bilen. Mens du kan programmere nøglen direkte fra din førersædet, kan du også deaktivere tasterne, hvis du har mistet en eller ikke ønsker at bruge teknologien længere.

Instruktioner

Enter your car, and insert your key into the ignition. 1 Indtast din bil, og sæt din nøgle i tændingen.

Turn the key to "On," leave it there for 10 minutes and 30 seconds and then cycle it back "Off." 2 Drej nøglen til "On" overlade det der i 10 minutter og 30 sekunder, og derefter cykle den tilbage "Fra".

Repeat the previous step two more times, ending in the "Off" position after the third cycle. 3 Gentag det forrige trin to gange mere, slutter i "Off" position efter den tredje cyklus. Du kan nu indtaste programmeringen sekvens med din nøgle slettet.

Remove the key from the ignition without turning the car on. 4 Fjern nøglen fra tændingen uden at dreje bilen på. Dette vil lukke programmeringssekvensen og forlader din nøgle deaktiveret.