Sådan Hook Up en Surround Sound System til en TiVo

March 17

Sådan Hook Up en Surround Sound System til en TiVo


Ser digitale tv optagelser på en TiVo bliver bedre, når komponenten er også hooked op til et surround sound system med multikanal-lyd til at fylde rummet. Forbindelsen kræver to kabeltyper: en komponent RGB-kabel til video og et standard composite stereo kabel til lyd. Den TiVo forbindelse til AV surround sound receiver, som sender videosignalet til et tv og lydsignalet til de tilsluttede højttalere.

Instruktioner

Connect one of the component RGB video cables from the TiVo's red, green and blue "Video-Out" jacks to a set of "Video-In" jacks on the receiver's rear connection panel, matching the plug colours to the jacks. 1 Slut den ene af dets RGB video kabler fra TiVo røde, grønne og blå "Video-Out" jackstik til et sæt "Video-In" stik på modtagerens bagside forbindelse panel, der matcher de plug farver til stikkene. For eksempel kan TiVo være forbundet til modtagerens "Video 1" input "Video 2", "Video 3" eller et andet sæt, afhængigt af antallet af tilgængelige videoforbindelser. Husk hvilke sæt af stikkene anvendes til TiVo.

Connect one set of stereo cables from the TiVo's "Audio-Out" jacks to the "Audio-In" jacks that are paired with the "Video-In" jacks on the receiver. 2 Tilslut et sæt stereo kabler fra TiVo er "Audio-Out" jackstik til "Audio-In" stik, er parret med "Video-In" stik på receiveren. Den hvide stereostik forbinder til venstre stik; røde kroge op til højre.

Hook up the red, green and blue plugs on the second set of video cables from the receiver's "Video-Out" jacks to a set of "Video-In" jacks on the TV, again matching plug colours to the colour stripe on each jack. 3 Tilslut de røde, grønne og blå stik på det andet sæt af video-kabler fra receiverens "Video-Out" jackstik til et sæt "Video-In" stik på tv'et, igen matchende plug farver til farven stribe på hver jack.

Connect the second set of stereo cables from the receiver's "Audio-Out" jacks (paired with the "Video-Out" jacks) to the "Video-In" jacks on the TV. 4 Tilslut det andet sæt stereo kabler fra receiverens "Audio-Out" stik (parret med de "Video-Out" stik) til "Video-In" stik på tv'et.

Turn on the power to all equipment, then set the receiver's component selection control to the set of jacks connecting to the TiVo---for example, "Video 1." 5 Tænd for strømmen til alt udstyr, og indstil derefter modtagerens komponent udvælgelse kontrol til det sæt af stikkene forbinder til TiVo --- for eksempel, "Video 1." Brug enten vælgeren betjeningsknappen på forsiden af ​​modtageren eller dens fjernbetjening.

Press the TV remote control "Input" button over and over until the TiVo signal appears on the TV screen. 6 Tryk på TV-fjernbetjeningen "Input" knappen igen og igen, indtil TiVo-signalet vises på TV-skærmen.


relaterede artikler