Sådan Juster Throttle Position Sensor på en 1995 Toyota Corolla DX 1.8

November 13

Sådan Juster Throttle Position Sensor på en 1995 Toyota Corolla DX 1.8


Gashåndtaget position sensor anvendes til at monitorere positionen og hastigheden af ændring af spjældet i en bilmotor. Det er normalt monteret på sommerfuglen spindel på toppen af motoren og sender sine data til Engine Control Unit, eller ECU. Tændingen timing og brændstoftilførslen til motoren afhænger i høj grad af de indsamlet af gashåndtaget position sensor data, og disse data varierer afhængigt af, hvor meget gas der anvendes af føreren. Gashåndtaget position sensoren på 1995 Toyota Corolla er monteret mod toppen af motoren på gashåndtaget kroppen og kan justeres ved hjælp af en følerlære et ohmmeter.

Instruktioner

Using a screwdriver, loosen the two screws holding the throttle position sensor to the throttle body. 1 Brug en skruetrækker, løsnes de to skruer, der holder gashåndtaget position sensoren til gashåndtaget kroppen.

Insert the 0.70mm feeler gauge between the throttle stop screw and stop lever. 2 Sæt 0.70mm søgerblad mellem gashåndtaget stopskruen og stoppe løftestang.

Connect the test probe of the ohmmeter to the terminals labelled "IDL" and "E2" on the throttle position sensor. 3 Tilslut test sonde af ohmmeter til terminalerne mærket "IDL" og "E2" på gashåndtaget position sensoren.

Slowly turn the throttle position sensor clockwise until the ohmmeter deflects, or shows zero resistance. 4 Drej langsomt gashåndtaget position sensoren uret, indtil ohmmeter afbøjer, eller viser nul modstand.

Hold the sensor in place when the ohmmeter deflects and tighten the 2 screws to secure it in place. 5 Hold sensoren på plads, når ohmmeter afbøjer og spænd de 2 skruer til at fastgøre det på plads.

Recheck the continuity with the ohmmeter to ensure that no more adjustments are required. 6 Kontrollér kontinuiteten med ohmmeter at sikre, at ikke flere justeringer er påkrævet.


relaterede artikler