Hjemmelavet Electric BBQ Rotisseries

January 25

Hjemmelavet Electric BBQ Rotisseries


Rotisseries roterer mekanismer, som holder mad over en varmekilde, som det kokke. Dyr såsom høns, skinker og geder er almindeligt ristes på en rotisserie. Rotisseries med til at sikre endnu madlavning til de fødevarer, som det ligger inde ved konstant at dreje over en varmekilde, som forhindrer maden i at brænde. For at tilberede mad jævnt, skal rotisserie kontinuerligt dreje uden at stoppe. Du kan manuelt krank din rotisserie, hvis du vil, men gemme din styrke og konstruere en elektrisk rotisserie, som slår på egen hånd.

Instruktioner

Assemble the rotisserie kit according to the manufacturer's directions but do not attach the motor, if supplied. 1 Saml rotisserie kit i henhold til producentens anvisninger, men ikke vedhæfte motoren, hvis det leveres. Også, ikke vedhæfte håndtaget. Hvis håndtaget er fabrikken installeret på grillspyddet, fjerne det at udsætte den nøgne rod nedenunder.

Attach a 4-inch pulley to the end of the rotisserie rod where the handle used to be. 2 Fastgør en 4-tommer remskive til slutningen af grillspyddet hvor håndtaget plejede at være. Skub remskive på grillspyddet og skub den mod midten, indtil den hviler mod møtrikken ved enden af ​​stangen. Svejse remskiven på plads. Bær beskyttende øje slid, mens svejsning.

Attach a 2-inch pulley to the rotating bolt on the front of the motor and weld it into place. 3 Sæt en 2-tommer remskive til den roterende bolt på forsiden af motoren og svejse den på plads.

Attach the 1-square foot wooden board on the right side table of the grill. 4 Fastgør 1-kvadratfod træplade på højre side tabel over grillen. Bor 4 huller, 2-inches fra hinanden, gennem både træ og grill bordet. Sæt spændeskive på hver bolt og slippe boltene i hullerne. Skub en spændeskive på bunden af ​​hver bolt. Skru en møtrik på gevindet på hver bolt og fastgør brættet på plads ved at spænde møtrikkerne. Sæt Philips skruetrækker ind i toppen af ​​hver bolt til at holde det på plads, og spænd møtrikken med en skruenøgle.

Attach the motor to the wood using the supplied mounting hardware. 5 Fastgør motoren til træet med den medfølgende monteringsbeslag. Monter motoren mod forsiden af ​​grillen så langt som muligt. Den remskive skal vende grillen.

Attach the rotisserie kit to the grill using the supplied mounts. 6 Fastgør rotisserie kit til grillen med de medfølgende beslag. Mange udendørs grill indeholder rotisserie slots på sidevæggene. Hvis din grill har disse slots, smid grillspyddet ind i rillerne, med remskiven side mod motoren.

Align the pulleys of the rotisserie rod and the motor. 7 Juster remskiver af grillspyddet og motoren. Vedhæft en gummi bælte til remskiverne. Brug et bælte, der er stramt når fæstnet til remskiverne. En løs bælte vil ikke fungere.

Plug the motor into an outlet. 8 Sæt motoren i en stikkontakt. Da du arbejder udendørs, vil du sandsynligvis brug for en forlængerledning.


relaterede artikler