Hvordan til at passe tetra fisk

June 2

Hvordan til at passe tetra fisk


Hvis du ønsker at afprøve have en fisk som kæledyr, tetra fisk er et godt sted at starte. Native til Amazon-floden, de er aktive og sjovt at se, let at fodre og stor for børn og voksne, der ønsker at lære ansvaret for at have et kæledyr.

Instruktioner

Purchase an aquarium kit that contains the elements needed to set up a tropical fish aquarium. 1 Køb et akvarium kit, der indeholder de elementer, der er nødvendige for at oprette en tropisk fisk akvarium.

Pour the gravel or sand in the bottom of the tank and fill it with (dechlorinated) water. 2 Hæld grus eller sand i bunden af tanken, og fyld den med (dechlorinated) vand. Tilføj efterbehandling hånd, såsom planter eller dekorative elementer.

Cycle the water to ensure that the nitrogen and ammonia are distributed properly and that your fish will have a healthy living environment. 3 Cyklus af vand for at sikre, at kvælstof og ammoniak er fordelt korrekt, og at dine fisk vil have et sundt miljø.

Put the fish in the water. 4 Sæt fisk i vandet.

Feed the fish the right amount of food and make sure it doesn't cloud up the water. 5 fodre fiskene den rigtige mængde af fødevarer og sørg for at det ikke sky vandet op.