Sådan Tør Stevia Leaves

April 25

Sådan Tør Stevia Leaves


Ikke alene er stevia en lækker naturligt sødemiddel, denne flerårig urt vokser let i de fleste klimaer, så længe det har rigelige solskin og godt afdrypning jord. Selvom stevia er hjemmehørende i subtropiske områder, kan du plante stevia overalt du typisk vokse andre urter og grøntsager. Efter en vellykket vækstsæson, høst stevia umiddelbart før planterne begynder at blomstre, fordi stevia blade indeholder den højeste koncentration af sukker på dette tidspunkt.

Instruktioner

Cut stevia stems from the plants, leaving about 6 inches of plants growing to enable the plant to regrow. 1 Skær stevia stammer fra planter, forlader omkring 6 inches af planter, der vokser til, at anlægget til at regrow. Skær bladene fra stilke bruger beskæringssaks, og kassér stilke, fordi de er bitre.

Spread out the stevia leaves on food dehydrator trays or on screens in a single layer. 2 Spredt ud stevia blade på fødevarer dehydrator bakker eller på skærme i et enkelt lag.

Turn the food dehydrator on and set the temperature to about 110F. 3 Drej maden dehydrator på og sæt temperaturen til omkring 110F. At tørre stevia blade på skærme, placere skærmene på et sted med direkte sollys.

Remove the stevia leaves from the dehydrator trays or the screens when the leaves appear bright green in colour and feel crispy and crumbly. 4 Fjern de stevia blade fra dehydrator bakker eller skærmene, når bladene vises lyse grøn farve og føle sprød og smuldrende.


relaterede artikler