Sådan Set-Up en videobåndoptager med en digital konverter Box

August 14

Sådan Set-Up en videobåndoptager med en digital konverter Box


En digital omformer boks indfanger digitale tv-signaler og bearbejder dem til analoge signaler, der kan ses på ikke-digitale tv-apparater. Konverteren boksen kan også oprette forbindelse til en videobåndoptager til optagelse programmer på analog videobånd. Konverteren kasse er indstillet til den valgte kanal til optagelse. Tune videobåndoptageren, sammen med et tilsluttet TV, til kanal 3 eller 4. Digital konverter bokse typisk kommer med en fjernbetjening til at skifte kanal.

Instruktioner

Turn off the digital converter box, VCR and TV. 1 Sluk for digital omformer boks, video og TV.

Plug in one composite cable from the AV outputs on the digital converter box to the AV inputs on the back of the VCR. 2 Tilslut et composite-kabel fra AV udgange på digital omformer boks til AV-indgange på bagsiden af videobåndoptageren. De hvide, gule og røde donkrafte passer propperne på kablet.

Connect the remaining cable from the "AV Out" jacks on the VCR to the "AV In" jacks on the television. 3 Tilslut den resterende kablet fra "AV Out" stik på videobåndoptageren til "AV I" stik på fjernsynet.

Turn on the power to all three components and set both the VCR and TV to either channel 3 or 4. 4 Tænd for strømmen til alle tre komponenter, og indstille både videobåndoptageren og TV til enten kanal 3 eller 4.

Press the auto-tune button on the converter box remote control. 5 Tryk på auto-tune knap på konverteren box fjernbetjening. Denne programmer den komponent med de digitale tv-kanaler inden for rækkevidde af udstyret.


relaterede artikler