Sådan ændres papirtypen i en HP 4250 printer

February 2

Sådan ændres papirtypen i en HP 4250 printer


Hewlett Packard LaserJet 4250 printer blev udgivet i slutningen af 2004, og er i stand til at udskrive på en række forskellige papirtyper, herunder standard hvidt printerpapir, glittet papir og transparenter. Selv skifte papirtype kræver blot manuelt at ændre papiret i papirbakken, skal du også justere printerens konfigurationsindstillinger med henblik på korrekt udskrive efter papirtype. De 4250 printerens indstillinger kan justeres i printerens kontrolpanel på din computer.

Instruktioner

Pull down the tray cover labelled "Tray 1," and gently pull the tray extension out. 1 Træk ned bakkedækslet mærket "Bakke 1", og træk forsigtigt bakkeforlængeren ud.

Place the paper underneath the tray's tabs with the front side of the paper facing up, and adjust the paper size guide by pushing or pulling the guides until they fit snuggly around the paper. 2 Placer papiret under bakkens faner med forsiden af papiret opad, og juster papirstørrelse guide ved at skubbe eller trække, indtil de passer godt ind omkring papiret. Ifølge den officielle HP 4250 manual, ikke skubbe styrene mod papiret, indtil det bøjer, da dette kan forårsage papirstop.

Pull the "Tray 2" tray out and place additional paper into the tray. 3 Træk "bakke 2" bakke ud og lægge yderligere papir i bakken. Denne bakke er en ekstra bakke, der kan bruges til at lagre ekstra papir, og vil automatisk blive brugt, hvis bakke 1 løber tør for papir under udskrivningen. Drej knappen placeret på højre side af bakken for at justere størrelsen guide. Ifølge HP 4250 manual, printeren understøtter brev, A4, Legal, Executive, A5 og JIS B5 papirstørrelser.

Push Tray 2 in to load the paper, and push the power switch located on the back of the printer. 4 Skub bakke 2 i at lægge papiret, og skub afbryderen på bagsiden af printeren. Åbn det dokument, du ønsker at udskrive, og vælg "File" øverst i programvinduet. Klik på "Udskriv" fra pull-down menuen, og klik på "Setup" knappen "Egenskaber" eller for at se printeregenskaberne.

Select the "Paper Type" tab, and click the drop-down menu to choose from the list of available types. 5 Vælg "Papirtype" fanen, og klik på drop-down menu at vælge fra listen over tilgængelige typer. Klik på den papirtype, du ønsker at bruge, skal du klikke på "OK" for at gemme indstillingerne, og klik på "Udskriv" for at starte udskrivningen.


relaterede artikler