Hvordan man opbygger din egen Påhængsmotor Motor

January 23

Hvordan man opbygger din egen Påhængsmotor Motor


Hvis du ønsker at bygge din egen fiskekutter, kan du bruge din weed trimmer til at opbygge en påhængsmotor. Processen er enkel for dem, der har erfaring med svejsning og metalbearbejdning. Materialerne er enkle, og produktet er både økonomisk og effektiv på simple en-mands både.

Instruktioner

Take the weed trimmer apart by removing the nuts, bolts and screws. 1 Tag ukrudt trimmeren fra hinanden ved at fjerne møtrikker, bolte og skruer. Tag motoren ud.

Weld the one aluminium rod straight on the extending rod from the weed trimmer. 2 Svejs ene aluminium stang lige på strækker stang fra ukrudt trimmer. Sørg for, at det ligger lige.

Weld the propeller to the bottom of the rod, making sure that it is facing out and perpendicular to the rod. 3 Svejs propellen til bunden af stangen, og sørg for, at det vender udad og vinkelret på stangen.

Bend the other aluminium rod around 1/3 the way down by 45 degrees with your hammer, and weld the longer end about 2 to 4 inches from the propeller. 4 Bøj anden aluminium stang omkring 1/3 vejen ned med 45 grader med din hammer, og svejse den lange ende ca. 2 til 4 inches fra propellen. Dette er rorpind, som styrer båden.

Drill a hole where you bent the second pole, and tie one end of your rope through the hole. 5 Bor et hul, hvor du bøjede den anden pol, og binde den ene ende af din reb gennem hullet. Bind den anden ende på din motor. Monter motor til din båd.