Sådan Beregn R2 Excel

September 30

Sådan Beregn R2 Excel


R2 er en statistisk beregning anvendes med lineære regressioner, når man analyserer et samlet sæt XY datapunkter. R2, også kaldet determinationskoefficienten, viser, hvor godt et semester er på at forudsige en anden. Jo tættere R2-værdien er på 1,0, jo bedre statistisk chance for, at input X korrekt vil producere term Y. Da R2 værdien nærmer 0,0, vises sammenhængen mellem de to tal tabt. Mange videnskabelige analyser anvender en R2-værdi til at validere kalibreringskurver.

Instruktioner

Collect a data set with an input X and output Y. 1 Saml et datasæt med et input X og output Y.

Label cell A1 with "input" and cell B1 with "output." 2 Label celle A1 med "input" og celle B1 med "output".

Enter a complete data set for X inputs starting at cell A2, and for Y outputs starting at cell B2. 3 Indtast et komplet datasæt for X-indgange starter ved celle A2, og for Y udgange starter ved celle B2.

Use an Excel formula to calculate R2. 4 Brug et Excel-formel til at beregne R2. I en tom celle indtaste "= RSQ (B2: Bx, A2: Ax)", hvor "x" er rækken placering af data. For eksempel, hvis datasættet har fem indgange og udgange, den endelige formel er "= RSQ (B2: B6, A2: A6)".