Hvordan jeg streame musik via iTunes til min laptop?

August 12

Hvordan jeg streame musik via iTunes til min laptop?


Hvis du har iTunes på to computere, men ønsker at streame musik fra ét bibliotek til et andet, kan du gøre det ved at dele dit musikbibliotek via iTunes-programmet. Når to computere er på det samme netværk, og begge har iTunes deling aktiveret, hver er i stand til at lytte til ubeskyttet musik i den anden computers bibliotek via streaming. For beskyttet musik, der blev købt fra iTunes Store, skal du godkende den sekundære computer med det primære computers iTunes-konto, før det kan streames.

Instruktioner

Connect both your primary and secondary computer to the same network. 1 Tilslut både din primære og sekundære computer til det samme netværk.

Open the iTunes program on the primary computer and click "Edit" and Preferences" from the drop-down menu. If you're using a Macintosh computer, click "iTunes" at the top of the screen and then click "Preferences." 2 Åbn iTunes-programmet på den primære computer og klikke på "Rediger" og Preferences "fra drop-down menuen. Hvis du bruger en Macintosh-computer, skal du klikke på" iTunes "øverst på skærmen, og derefter klikke på" Indstillinger ".

Click the "Sharing" button in the Preferences window, and click the box next to "Share my library on my local network." 3 Klik på knappen "Deling" i vinduet Indstillinger, og klik på feltet ud for "Del mit bibliotek på mit lokale netværk." Klik på enten "Del min helt bibliotek" eller "Del valgte spillelister", og marker feltet ud for den afspilningsliste, du ønsker at dele.

Click "OK" to save the changes to the sharing preferences, and open the iTunes program on your secondary computer. 4 Klik på "OK" for at gemme ændringerne til deling præferencer, og åbn iTunes-programmet på din sekundære computer. Klik på "Rediger" og "Preferences" på iTunes 'menuen på din pc, eller klik på "iTunes" og "Preferences" på din Macintosh-computer.

Click the "Sharing" button, and click the box next to "Look for shared libraries." 5 Klik på knappen "Deling", og klik på feltet ud for "Look for delte biblioteker." Klik på "OK" for at gemme ændringerne, og klik på navnet på den primære computers iTunes-bibliotek i "Delt" header i iTunes 'sidebar. Den primære computers iTunes-bibliotek vil blive vist i hovedvinduet i iTunes.

Double-click the song you wish to stream to begin playback. 6 Dobbeltklik på den sang, du ønsker at streame til at begynde afspilningen.