Sådan Udskift en skrivemaskine Ribbon Cartridge

May 20

Sådan Udskift en skrivemaskine Ribbon Cartridge


Den elektriske skrivemaskine først kom ud i 1930'erne, men det gjorde ikke blevet populært indtil 1950'erne. Moderne elektriske skrivemaskiner har normalt skrivemaskine patron bånd og ikke manuel spool bånd. Disse patron bånd gør udskiftning af et skrivemaskinefarvebånd meget lettere end selv udskifte en printer blækpatron i nogle tilfælde.

Instruktioner

Unplug the typewriter from the power source. 1 Tag skrivemaskine fra strømkilden.

Open the typewriter top cover to expose the cartridge. 2 Åbn skrivemaskine topdækslet for at eksponere patronen.

Release the latch that holds the cartridge in place and remove the cartridge from the typewriter. 3 Slip låsen, der holder patronen på plads og fjerne patronen fra skrivemaskinen.

Put the new typewriter ribbon cartridge into place and press until it snaps down. 4 Sæt den nye skrivemaskinefarvebånd patron på plads, og tryk, indtil den klikker ned.

Pull the ribbon out of the cartridge and place it in the hooks that hold it in place. 5 Træk båndet ud af patronen og placere den i krogene, der holder den på plads. Vind patronen, så båndet er stramt.

Close the top of the typewriter. 6 Luk toppen af skrivemaskine.


relaterede artikler