Sådan fjernes frontpanelet fra en Bosch opvaskemaskine

October 24

Sådan fjernes frontpanelet fra en Bosch opvaskemaskine


Bosch fremstiller mange forskellige forbrugerprodukter, fra el-værktøj til husholdningsapparater. Frontpanelet på din Bosch opvaskemaskine skal fjernes ved reparation af sæbedispenser, eller udskiftning af pakningen i bunden af opvaskemaskinen. Frontpanelet er fastgjort fra indersiden af døren ved hjælp af en række skruer, og er hurtigt aftageligt. Forud for at fjerne frontpanel opvaskemaskinen, er det vigtigt at afbryde strømmen til opvaskemaskinen for at undgå elektrisk stød.

Instruktioner

Disconnect the power to the dishwasher by turning off the breaker in your fuse box. 1 Afbryd strømmen til opvaskemaskinen ved at slukke for breaker i din sikringsboksen.

Open the dishwasher door, then remove the three screws on each side of the inside panel. 2 Åbn opvaskemaskinens dør, og fjern derefter de tre skruer på hver side af den indvendige panel.

Close the dishwasher door, then slide the front panel down and pull it off the dishwasher. 3 Luk opvaskemaskinens dør, og skub derefter frontpanelet ned og træk det væk fra opvaskemaskinen.


relaterede artikler