Sådan Udskift vandpumpe på en 2001 Chrysler Sebring

January 21

Sådan Udskift vandpumpe på en 2001 Chrysler Sebring


Chrysler Sebring er en serie af mellemstore biler i produktion siden 1995. Modellen 2001 var det første af anden generation Sebrings, som blev produceret indtil 2005. 2001 Chrysler Sebring har en mekanisk vandpumpe, ligesom andre moderne biler. Motoren driver vandpumpe med et bælte, som cirkulerer en blanding af vand og frostvæske omkring motoren. Vandpumpen i en 2001 Chrysler Sebring er fastgjort til forsiden af motorblokken.

Instruktioner

Allow the vehicle to sit overnight to ensure the coolant is not hot. 1 Lad bilen til at sidde natten over for at sikre, at kølevæsken er ikke varmt. Brug en topnøgle til at frakoble kablet til den negative batteripol, så du ikke ved et uheld starte motoren.

Place a sealable container under the radiator and remove the drain plug for the radiator. 2 Placer en forsegles beholder under køleren og fjern bundproppen for radiatoren. Lad hele indholdet af radiatoren løbe ned i beholderen. Sæt bundproppen og forsegle beholderen med kølevæske.

Use the socket wrench to remove the tensioner pulley for the timing belt. 3 Brug topnøgle til at fjerne fjedermekanisme rullen for tandremmen.

Use the socket wrench to disconnect the brace for the alternator. 4 Brug topnøgle til at afbryde bandage til generatoren. Fjern monteringsbolte for vandpumpen og afbryd vandpumpen. Kassér O-ring til vandpumpen.

Clean the O-ring mating surfaces on the water pump and the engine block with a shop towel to remove any remaining material from the O-ring. 5 Rengør O-ring parring overflader på vandpumpen og motorblokken med en butik håndklæde for at fjerne eventuelt resterende materiale fra O-ringen. Placer den nye O-ring på plads på det nye vandpumpe og installere vandpumpe til motoren. Spænd monteringsbolte for vandpumpen til 117 i. Lbs. med en momentnøgle. Installer bandage til generatoren og stram sine monteringsbolte til 17ft. Ibs. Installer fjedermekanisme rullen for tandremmen.

Connect the cable for the negative battery terminal with a socket wrench. 6 Tilslut kablet til den negative batteripol med en topnøgle. Fyld kølesystemet og start motoren. Check for utætheder i kølesystemet og reparation efter behov.