Sådan installeres en Sata DVD Internt drev

April 28

Sådan installeres en Sata DVD Internt drev


En dvd-drev med en Serial Advanced Technology Attachment (SATA) kan give en hurtigere overførsel af data fra optiske diske til computeren. Du kan installere en SATA DVD-drev inde i en stationær computer selv, forudsat at computeren har en SATA-kompatibel grænseflade bygget i. Proceduren kræver ingen særlige færdigheder, men nogle erfaringer i åbningen af en computer vil være nyttig. Installation af en intern SATA dvd køre selv vil ikke ugyldiggøre nogen garantier.

Instruktioner

Unplug the power cord from the computer. 1 Tag netledningen ud af computeren. Fjern skruerne fra siden eller bagsiden af ​​pc'en med stjerneskruetrækker. Anbring siden eller bagpanelet til side.

Remove the screws from an empty DVD drive bay with the Phillips screwdriver. 2 Fjern skruerne fra en tom DVD drev med stjerneskruetrækker. Træk dvd-drevet bakken ud af computeren.

Place the DVD drive tray on a table. 3 Placer dvd-drevet bakke på et bord. Fjern skruerne fra siderne af dvd-drevet skuffen med Phillips guldsmedens skruetrækker.

Insert the front end of the SATA DVD drive into the slot in the DVD drive tray. 4 Sæt den forreste ende af SATA dvd-drevet ind i åbningen i dvd-drevet skuffen. Fastgør skruerne til siderne af dvd-drevet skuffen med Phillips guldsmedens skruetrækker.

Push the switch on the back of the SATA DVD drive to “Slave” using the tip of the Phillips jeweller's screwdriver. 5 Skub kontakten på bagsiden af SATA dvd-drev til "Slave" ved hjælp af spidsen af Phillips guldsmedens skruetrækker.

Pull the power and data plugs out of the DVD drive bay. 6 Træk strøm- og data stik ud af DVD drev. Fastgør de to stik til de relevante forbindelser på bagsiden af ​​SATA dvd-drevet.

Place the DVD drive tray back into position inside the DVD drive bay. 7 Placer dvd-drevet skuffen tilbage på plads inde i DVD drev. Fastgør skruerne på siden af ​​dvd-drevet skuffen med Phillips skruetrækker.

Close the side or back panel of the computer. 8 Luk siden eller bagsiden panel af computeren. Sæt skruerne. Sæt netledningen igen.

Unplug the power cord from the Mac desktop. 1 Tag netledningen fra Mac-skrivebordet. Træk låsearmen på bagsiden op. Fjern sidepanelet med hænderne. Anbring siden til side.

Pull the internal drive carrier out of the top left corner of the Mac with your hands. 2 Træk det interne drev luftfartsselskab ud af det øverste venstre hjørne af Mac med hænderne. Fjern de to stik fra bagsiden af ​​det eksisterende dvd-drevet. Placer det interne drev luftfartsselskab på et bord.

Straighten a paper clip with your fingers. 3 Ret en papirklips med fingrene. Sæt en ende af papirclips ind i hullet under diskskuffen af ​​SATA dvd-drevet. Træk skuffen halvt ud af SATA dvd-drevet. Træk ringen ud foran diskskuffen ved at trække begge sider op og ud. Placer ringen til side. Luk diskskuffen.

Remove the two loose screws from the side of the internal drive carrier with the Phillips jeweller's screwdriver. 4 Fjern de to løse skruer fra siden af det interne drev luftfartsselskab med Phillips guldsmedens skruetrækker.

Slide the SATA DVD drive into the empty slot in the internal drive carrier, lining up the end of the SATA DVD drive's disc tray with the disc tray of the existing DVD drive. 5 Skub SATA dvd-drevet i den tomme plads i det interne drev luftfartsselskab, foring op i slutningen af SATA DVD drevets diskskuffen med skuffen af den eksisterende dvd-drevet.

Attach the screws to the internal drive carrier with the Phillips jeweller's screwdriver. 6 Fastgør skruerne til det interne drev luftfartsselskab med Phillips guldsmedens skruetrækker.

Pull out the power and data connectors that are inside of the space now vacated by the internal drive carrier. 7 Træk strøm- og data stik, der er inde i rummet nu forladt af det interne drev luftfartsselskab.

Attach a power plug to the power connection on each the two DVD drives. 8 Sæt et strømstik til magten forbindelse på hver af de to dvd-drev. Vedhæft en data-stik stik til dataforbindelsen på hver af de to dvd-drev.

Slide the internal drive carrier into the space it was originally occupying. 9 Skub det interne drev luftfartsselskab i rummet det oprindeligt var besat. Anbring siden på Mac. Tryk ned på låsearmen. Sæt netledningen igen.


relaterede artikler