Sådan konverteres pounds per kvadratfod til psi

October 10

Sådan konverteres pounds per kvadratfod til psi


Pounds per kvadratfod eller psf og pounds per square inch, eller psi, er målinger af trykket stadig bruges i USA, men stort set forladt andre steder i verden. En psi er lig med et pund-kraft, der udøves over 1 kvadrattomme af området. Et pund per kvadratfod er defineret som 1 pund-kraft, der udøves over et areal på 1 kvadratfod. Siden 1. kvadratfod er 12 inches med 12 inches, eller 144 kvadrat inches, 1 psi svarer 65,3 Kilogram per kvadratfod. Omvendt 1 pund per kvadratfod lig 0,003 Kilogram per kvadrattomme.

Instruktioner

Write the formula for converting pounds per square foot to pounds per square inch as pounds per square foot divided by 144 equals pounds per square inch (psi = psf ÷ 144). 1 Skriv til omregning pounds per kvadratfod til pounds per square inch som pounds per kvadratfod divideret med 144 lig pounds per square inch (psi = PSF ÷ 144).

Write the number of pounds per square foot to be converted. 2 Skriv antallet af pounds per kvadratfod, der skal konverteres.

Divide the number of pounds per square foot by 144. The quotient is the pounds per square inch. 3 Divider antallet af pounds per kvadratfod af 144. kvotienten er den pounds per square inch. For eksempel 980 Kilogram per kvadratfod konverterer til 6,8 Kilogram pr kvadrattomme (2160 psf ÷ 144 = 15 psi).


relaterede artikler