Sådan Find Word Count på Microsoft Word 2007

March 23

Sådan Find Word Count på Microsoft Word 2007


Microsoft Word 2007 indeholder en række informative værktøjer, der giver statistik om ethvert dokument, du arbejder på, herunder oprettelse dato og eventuelle ændringer i dokumentet. Den tekstbehandling Pakken indeholder endda et ord tæller, der automatisk holder styr på hvert ord til stede i dokumentet. Word 2007 er også i stand til at tælle alle ord inden fodnoter, slutnoter og tekstbokse så godt. Word 2007 ord tæller værdi er tilgængelig og synlig gennem programmet hovedmenu og vigtigste dialogboks.

Instruktioner

Open Microsoft Word 2007 by clicking "Start," selecting "All Programs" and choosing "Microsoft Word." 1 Åbn Microsoft Word 2007 ved at klikke på "Start" vælge "Alle programmer" og vælge "Microsoft Word".

Click "File" and "Open." 2 Klik på "File" og "Åbn".

Navigate to and double-click the document's file name you want to open to view its word count. 3 Naviger til og dobbeltklik på dokumentets filnavn, du vil åbne for at se dens ord tæller.

Look at the status bar at the bottom of Word 2007's dialogue box, and locate the wording "Words:." 4 Kig på statuslinjen nederst i dialogboksen Word 2007 s, og find ordene "Ord :." Værdien ved siden af ​​"Ord:" er dokumentets ord tæller.

Highlight a block of text, a sentence or page with your cursor or by clicking "Edit" and "Select All." 1 Fremhæv en blok af tekst, en sætning eller side med markøren eller ved at klikke på "Rediger" og "Select All". For at fremhæve tekst i en anden del af teksten ikke tæt på den første sektion, tryk og hold "CTRL" -tasten på computerens tastatur, så markere den anden blok af tekst.

Look at the value next to "Words:" at the bottom of Word 2007's dialogue box. 2 Kig på værdien ved siden af "Ord:" nederst i dialogboksen Word 2007 s. Værdien ved siden af ​​"Ord:" er det ord tæller for den markerede tekst.

Click anywhere within the document to unhighlight the text. 3 Klik et vilkårligt sted i dokumentet for at Ophæv fremhævelse teksten.

Click the "Review" tab on Word 2007's main toolbar. 1 Klik på "Review" fanen på Word 2007 vigtigste værktøjslinje.

Click "Proofing." 2 Klik på "Proofing".

Click "Word Count." 3 Klik på "Word Count." Den "Word Count" dialogboks vil åbne.

Click the check box next to "Include textboxes, footnotes and endnotes" to enable these words within the application's word count value. 4 Klik på afkrydsningsfeltet ved siden af "Medtag tekstbokse, fodnoter og slutnoter" for at aktivere disse ord inden programmets ord tæller værdi. Den opdaterede ord tæller værdi vil blive vist ud for "Words" på "Word Count" dialogboks samt på statuslinjen ved siden af ​​"Ord :."

Click "Close." 5 Klik på "Luk".


relaterede artikler