Hvordan til at bygge højttaler bafler

July 4

Hvordan til at bygge højttaler bafler


Core til enhver DIY højttaler-bygning skillset er evnen til at opbygge en baffel. Ledepladen er monteringspladen, placeret på forsiden af højttaleren, hvortil de individuelle drivere er monteret. Det er kritisk, at vingen er solid, fordi den udgør en mur af højttaleren, og har den vigtige bas- og diskanthøjttalere monteret på den. Hvis DIYer kan skære lige linjer og cirkler, et centralt element i crafting brugerdefinerede højttalere er lige ved hånden.

Instruktioner

Cut the baffle board to the desired size using the circular saw. 1 Skær baffel bord til den ønskede størrelse ved hjælp af rundsaven. Sørg for at alle kanter er ved 90 grader.

Note the centre locations of the holes that need to be cut in the baffle. 2 Bemærk center placeringer af hullerne, der skal skæres i baffel. Diameter måles førerens udskæring ønsket ved hjælp målebåndet. På cirkel anslag, placere en skrue i det tilsvarende hul på jig, i midten af ​​cirklen markeret til skæring.

Connect the end of the jig to the designated connection points on the router. 3 Tilslut ende af læren til de udpegede forbindelsespunkter på routeren. Tænd for routeren og skære en skure i træet. Gentag denne proces, sænke routerens bit gradvist, indtil cirklen er helt skåret ud.

Sand the edges of the baffle board and the inner portion of the circles until smooth. 4 Sand kanterne af pladen bord og den indre del af de kredse, indtil glat.


relaterede artikler