Sådan udskifte batteriet i en Prius Key

March 14

Sådan udskifte batteriet i en Prius Key


Toyota Prius er en hybrid el-gas, mellemstore køretøj. En af de standard funktioner i bilen er en nøglefri indrejse system og alarm sender, der er indbygget i bilens nøgle. Til tider, skal du udskifte batteriet inde i Prius-tasten.

Instruktioner

Push the latch on the top of the key to the left and pull the medal door key out of the plastic frame. 1 Skub låsen på toppen af nøglen til venstre og træk medalje døren nøglen ud af plastik ramme.

Turn the key over and press the key latch all the way down. 2 Drej nøglen om og trykke på tasten låsen hele vejen ned.

Push the back of the key in the opposite direction with your thumb. 3 Skub bagsiden af nøglen i den modsatte retning med tommelfingeren.

Pull the top of the key all the way off. 4 Træk toppen af nøglen hele vejen fra.

Unscrew the four Phillips screws holding the battery in place and remove the battery. 5 Skru de fire Phillips skruer, der holder batteriet på plads, og fjern batteriet.

Insert a new CR2032 battery in the battery holder and replace the Phillips screws. 6 Sæt et nyt CR2032 batteri i batteriholderen, og erstatte Phillips skruer.

Snap the top of the key back into place 7 Snap toppen af nøglen tilbage på plads