Sådan Reset Low Coolant Lys i en Monte Carlo

July 23

Sådan Reset Low Coolant Lys i en Monte Carlo


Hvis "Low Coolant" lys i din Chevrolet Monte Carlo går, skal du udfylde din radiator, før den slukker. Dette er en af følerne i Monte Carlo at man ikke kan indstilles manuelt. Sensoren er i radiatoren reservoiret på fyldlinjen. Det udløser instrumentbrættet lys, hvis det ikke er nedsænket i kølervæske. Når du har genopfyldt din radiator med kølevæske, kan det tage en lille smule tid til instrumentbordet lys for at nulstille.

Instruktioner

Open the bonnet of your Monte Carlo and locate the radiator and the plastic coolant tank. 1 Åbn motorhjelmen af din Monte Carlo og find køleren og plast kølervæske tank. Hvis du for nylig har kørt bilen, vente på motoren køle. Forsøg ikke at fylde en radiator i en varm motor.

Find the fill lines on the coolant tank and note how much antifreeze you will need. 2 Find de fylde linjer på kølervæske tank og bemærk, hvor meget frostvæske du får brug for.

Remove the cap from the top of the tank and pour in enough coolant to reach the top fill line. 3 Fjern låget fra toppen af tanken og hæld i nok kølemiddel at nå toppen opfyldningslinje. Du skal bruge en 50-50 blanding af kølervæske og vand.

Replace the cap and close the bonnet. 4 Sæt låget og luk motorhjelmen.