Hvordan man beregner beta gæld

August 26

Hvordan man beregner beta gæld


Beta gæld eller (gæld beta) måler den risiko, som eksterne kreditorer. Under en investering, vil kreditorerne kræve din investering risikopræmie og risikofri rente. Mængden af kredit givet til dig, afhænger af sandsynligheden for, at investeringen vil fejl, i henhold til ML Fischer hjemmeside. At være i stand til at beregne din gæld beta vil hjælpe dig med at give dine kreditorer med en professionel plan og de ​​numre, de ønsker at se, når de overvejer at tilvejebringe midler.

Instruktioner

Calculate the real resources cost of the investment. 1 Beregn reelle ressourcer udgifter til investeringen. Den virkelige ressource er det beløb, som kreditorerne har investeret. Tilsæt 1 med den risikofrie rente, så dividere dette tal med 1 minus den faktiske præmie (se reference 2).

Subtract this solution by 1 to figure out the real resources cost. 2 Træk denne opløsning ved en at finde ud af omkostningerne virkelige ressourcer. Den risikofrie rente er grundlaget for aktiverne, men det omfatter risikopræmien (se reference 3).

Calculate the default risk premium. 3 Beregn præmien risikoen for misligholdelse. Tag den reelle ressource omkostninger og trække den med den risikofrie rente af interesse. Beregningen skal være i procent eller decimaler.

Complete the calculations by adding the risk-free rate to the default risk premium. 4 Fuldfør beregningerne ved at tilføje den risikofrie rente til præmie risikoen for misligholdelse.