Hvordan man skriver en appel brev til en arbejdsløshedsunderstøttelse benægtelse

September 13

Hvordan man skriver en appel brev til en arbejdsløshedsunderstøttelse benægtelse


Når du søger om arbejdsløshedsforsikring fordele, statens afdeling af arbejdskraft gennemgår din indsendt information, kontakter din tidligere arbejdsgiver og gør en beslutning om at give eller nægte dig fordelene. Du har ret til at anmode om en appeller høre, hvis du blev nægtet dagpenge. Selv om hver stat har sin egen proces, kan du blive bedt om at skrive en erklæring beder om en appel og med angivelse af, hvorfor du mener, at din påstand blev afvist ved en fejl.

Instruktioner

Open the word processing program on your computer. 1 Åbn tekstbehandlingsprogram på din computer. Bruge business brev format for at skabe en afsenders blok af information og dato øverst skrivelsen justeret til højre margen. Opret adressatens blok af oplysninger to linjer ned og justeret til venstre margin. For eksempel, hvis John Smith skrev dette brev til Mark Thomas på Georgia Department of Labor ankenævnet, ville det se sådan ud: John Smith 123 Sunnyside Lane Atlanta, Georgia 30301 December 12, 2010 Mr. Mark Thomas Georgia Department of Labor arbejdsløshedsforsikring ankenævnet 1630 Phoenix Boulevard, Suite 201 College Park, Georgien 30349

Begin your appeal letter by stating your full name and explaining that you have been denied unemployment insurance benefits. 2 Begynd din klage brev ved at angive dit fulde navn og forklarer, at du er blevet nægtet arbejdsløshedsforsikring fordele. Medtag datoen for din benægtelse bogstav og enhver henvisning nummer, der kan have optrådt i benægtelse brev.

Explain that you believe that your denial was made in error and that you'd like to request an appeal hearing. 3 Forklar, at du mener, at din benægtelse blev foretaget ved en fejl, og at du gerne vil anmode om en appel hørelse. Forklar grunden til at du mener, at benægtelse bør vendes. For eksempel, hvis benægtelse brevet sagde du var diskvalificeret, fordi din arbejdsgiver erklærede du blev fyret for kun medføre, forklare detaljerne om din afskedigelse, der indikerer andet.

Note any evidence or witnesses you may have to back up your story, such as office memos, time sheets or other employees willing to testify on your behalf. 4 Bemærk nogen beviser eller vidner, du måtte have til at sikkerhedskopiere din historie, såsom kontor memoer, timesedler eller andre medarbejdere er villige til at vidne på dine vegne.

Review the letter for spelling mistakes, continuity and tone. 5 Gennemgå brevet for stavefejl, kontinuitet og tone. Spørg en ven til at læse dit brev og påpege eventuelle fejl eller områder, de ville foretage ændringer til. Udskriv brevet og underskrive det.


relaterede artikler