DIY Camera Dolly Track

July 25

DIY Camera Dolly Track


En dolly bruges i film og video produktion til at spore et kamera mod eller væk fra et emne problemfrit, uden den hoppende bevægelse, der kunne ske, hvis skud blev optaget med et kamera person, mens du går. Dollys kan flyttes hurtigt, og kan holde et videokamera på et stativ, samt et kamera person, der driver det pågældende kamera. For at flytte en dolly i en lige linje eller i en buet bue, skal du have et spor til at sætte det på.

Instruktioner

Measure the width between your dolly wheels. 1 Mål bredden mellem dine dolly hjul.

Take a piece of PVC pipe approximately a half inch larger than your wheel, and slice it length ways to create a long, open, pipe. 2 Tag et stykke PVC-rør ca en halv tomme større end din hjul, og skær den længde måder at skabe en lang, åben, rør. Længden kan være så længe ønskede skud.

Drill the PVC pip into a thick piece of wood (for instance a 2 x 4) in order to ground your track. 3 Bor PVC pip til en tyk stykke træ (for eksempel en 2 x 4) for at jordforbinde dit spor. Mens en 2 x 4 kan være den nemmeste at finde, kan du bruge en hvilken som helst type eller stykke træ, der giver tilstrækkelig frihøjde.

Lay your PVC pipe dolly track down where you would like to use your dolly. 4 Læg din PVC-rør dolly opspore, hvor du gerne vil bruge din dolly. Skub rattet i din dolly i de åbne rør, og begynde at skyde.


relaterede artikler