Sådan Store -bånd

August 6

Sådan Store -bånd


Curling bånd, på grund af sin naturlige curliness, kan gøre en enorm rod i dit håndværk eller gave indpakning plads, hvis du ikke kan finde en funktionel lagerløsning. Store-købte bånd opbevaring kan være stille dyrt, især hvis du har en stor del af båndet til butikken. Spar dig selv et par bukke ved at gøre din egen, let udvides, curling bånd opbevaring fra en billig plast opbevaringsboks container.

Instruktioner

Remove the lid from the clear plastic container. 1 Fjern låget fra den klare plastbeholder.

Drill a grid of 1/4-inch holes on all four sides of the container with the holes being spaced an inch apart from side to side and top to bottom. 2 Bor et gitter af 1/4-inch huller på alle fire sider af containeren med hullerne er anbragt en tomme bortset fra side til side og top til bund.

Place the balls or spools of ribbon inside the container. 3 Placer bolde eller spoler af bånd inde i beholderen. Tråd enderne af dit curling bånd gennem hullerne ene spole eller bold ad gangen, indtil de alle ført gennem et hul.

Replace the lid on the container. 4 Sæt låget på beholderen.

Leave a tail of ribbon hanging out each hole when you cut a length of ribbon so you have something to grab next time around. 5 Efterlad en hale af bånd hænge ud hvert hul, når man skærer en længde på bånd, så du har noget at få fat i næste gang.


relaterede artikler