Sådan Beregn Ægte Altitude

August 4

Sådan Beregn Ægte Altitude


Ægte højde, defineret som et punkt s højde over havets overflade (MSL), kan synes som et stykke information, at hver pilot skal vide, mens i luften. Overraskende er det ikke - ingen værktøj på et fly måler det med plet på nøjagtighed, selvom en flyvning computer kan nøje tilnærme den. (Det hjælper at vide, at arkitekter definerer sande højde som vinklen mellem solens stråler og et vandret plan.)

Instruktioner

Using a sun calculator, plot your true sun angle versus Universal Time (GMT). 1 Brug en sol regnemaskine, plotte din sande sol vinkel versus Universal Time (GMT).

With your compass, draw a curve through the plotted points. 2 Med dit kompas, tegne en kurve gennem de plottede punkter. Højdepunktet af kurven giver solens højeste position på denne dag og angiver, hvornår meridian passage opstod.

The highest angle of the sun on your plot indicates local noon. 3. Det højeste vinkel solen på din plot indikerer lokal middag. Notér det.

As you have calculated it, this position has been artificially inflated by atmospheric refraction. 1 Som du har beregnet det, denne holdning er blevet kunstigt oppustet af atmosfærisk refraktion. Atmosfæren har bøjet solens stråler på en måde, der gør dem synes at være kommet fra en højere højde end er matematisk sandt.

To counteract this inconsistency, estimate the amount of refraction currently affecting your measurement of high noon. 2 For at modvirke denne uoverensstemmelse, anslår mængden af brydning i øjeblikket påvirker din måling af høj middag.

Subtract the amount of the refraction correction from your highest measured solar altitude. 3 Træk mængden af korrektionen brydning fra dit højeste målte sol højde. Denne korrigerede tal er din sande højde.


relaterede artikler