Ford Expedition Forlygte Instruktioner

May 1

Ford Expedition Forlygte Instruktioner


Fungerende forlygter er meget vigtige, ikke kun for at se vejen, men fordi andre bilister ikke kan se dig, hvis dit lys er funktionsfejl. Udskiftning af en forlygte på en Ford Expedition er enkel og skal udføres, så snart forlygterne begynder at funktionsfejl.

Instruktioner

Park the Expedition and turn off the engine. 1 Park ekspeditionen og sluk motoren. Åbn motorhjelmen.

Pull out the two clips at the rear of the headlamp assembly. 2 Træk de to clips på bagsiden af forlygten forsamling. Skub enheden frem og ud af de ledende slots at få adgang til pæren.

Remove the electrical connector from the bulb by pulling the wire away from the bulb. 3 Fjern det elektriske stik fra pæren ved at trække tråden væk fra pæren. Fjern holderingen ved at dreje den mod uret og skubbe det ud af pæren. Træk pæren ud af samlingen.

Place the new bulb into the assembly. 4 Placer den nye pære ind i samlingen. Sørg for ikke at røre ved glas pæren med dine bare hænder. Skub pæren, indtil den låses på plads.

Reattach the retaining ring and rotate it clockwise to lock it. 5 Sæt låseringen og drej den med uret for at låse den. Sæt de elektriske stik og skub enheden tilbage ind i bilen.

Replace the two clips to lock the assembly into position and close the bonnet. 6 Sæt de to klip for at låse samlingen på plads, og luk motorhjelmen.