Sådan Beregn Miles Per Liter

August 5

Sådan Beregn Miles Per Liter


Brændstofeffektivitet er en måling af, hvor meget brændstof det tager at drive et køretøj til en vis afstand. I USA, er dette normalt angivet som miles per gallon. I andre dele af verden, det metriske system, er mere almindeligt anvendt. En fælles metrisk enhed af volumen for væske er liter. Hvis du ønsker at måle miles per liter, behøver du kun at udføre et par enkle matematiske beregninger.

Instruktioner

Fill up your gas tank and write down your current mileage. 1 Fyld din benzintank og skrive ned din nuværende kilometertal.

Drive until the gas tank is reading half full or less. 2 Drive indtil benzintanken læser halvt fyldt eller mindre.

Fill your tank again. 3 Fyld din tank igen. Skriv ned, hvor mange liter brændstof du har lagt i bilen. Skriv ned din nye kilometertal så godt.

Subtract the new mileage from the initial mileage and divide your answer by the number of gallons that you wrote down in step three. 4 Træk den nye kilometertal fra den indledende kilometertal og dividere dit svar med antallet af gallon, som du skrev ned i trin tre. Dette vil give dig miles per gallon.

Divide your answer from step four by 3.785 to find miles per litre, since it takes 3.785 litres to equal one gallon. 5 Divider dit svar fra trin fire af 3,785 for at finde miles per liter, da det tager 3,785 liter til lige en gallon. For eksempel, hvis din bil får 20 miles per gallon, dividere 20 med 3,785 for at få 5.284 miles per liter.